Odstranění žilek a hemangiomků

Rozšířené žilky vznikají v důsledku snížené kvality elastických vláken v žilní stěně. Žilní stěna tak ztrácí svou pružnost. Naše kožní ambulance vám pomůže s odstraněním žilek za pomocí cévního laseru.

Zákrokový sálek

Zákrokový sálek

Žilky se velice často vyskytují na viditelných místech. Rozšíření žilek můžeme zaznamenat především v obličeji na křídlech nosu či v jeho okolí, dále je často vídáme na tvářích, dolních končetinách a v oblasti hrudníku.

Mezi odstraňování žilek patří také odstranění hemangiomků. Hemangiomky jsou drobné krevní nádorky, které se mohou tvořit v oblasti cév.

Jak dochází ke vzniku rozšiřených žilek?

Žilky mohou vznikat několika způsoby, ale nejčastější příčinou vzniku rozšířených žilek jsou genetické dispozice, které v sobě máme již od narození.

Odstraňované žilky mohou také vznikat působením vysokého krevního tlaku a extrémního počasí - při opakovaném vystavování UV paprskům ze slunečního záření nebo při mrazech. Dalším důvodem ke vzniku žilek mohou být hormonální vlivy.

Jak odstranit nežádoucí žilky?

Odstranění žilek a hemangiomků probíhá pomocí šetrné laserové metody za pomocí cévního laseru Quadrostar.

Laserový paprsek projde kůží aniž by ji poškodil a cílené reaguje s červeným krevním barvivem. Ošetřovanou cévku zataví a ta se posléze vazivově přemění a vstřebá.

MUDr. Bohdana Profeldová

Fotografie MUDr. Bohdany Profeldové

Dermatolog

Telefon: 283 892 677

 

Kontakt na dermatologii

Tel.: 283 892 677

Pokud se k objednanému vyšetření nemůžete dostavit, prosíme o včasnou omluvu formou telefonátu, abychom mohli vyjít vstříc Vám i dalším klientům ohledně co nejbližších termínů.

Adresa kožní ambulance

Sokolovská 247/178, Praha 9 - Vysočany